Richtlijnen

Wat Web Directory niet toelaat:

 • Pornografie of links naar pornografie op uw website
 • Websites met gebroken links
 • Websites 'under construction'
 • Websites met een pop-up worden niet toegelaten
 • Websites die worden aangemeld in een ongepaste categorie
 • Subdomeinen (bijvoorbeeld http://sub.domein.be)


Algemene regels:

 • Uw website is Nederlandstalig of moet de taal Nederlands bevatten
 • Uw website is bij voorkeur een .be of .nl
 • De titel mag maximum 3 woorden bevatten
 • Gebruik geen drukletters in uw titel en omschrijving
 • De omschrijving van uw website dient Nederlandstalig te zijn
 • Deeplinking wordt toegestaan
 • Voeg uw website slechts in 1 categorie toe
 • Plaats geen naam, e-mail, telefoonnummer of adres in de omschrijving
 • Aanmeldingen via email worden niet toegelaten
 • Een terugkerende link is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd


Links:

 • Wij vragen slechts € 0 voor het aanmelden van een link voor ons werk. De betalingen verlopen via PayPal. Indien u wenst, ontvangt u een factuur. Pas na ontvangst wordt uw website toegevoegd in de door u aangeduide categorie.